• سر صفحه

  • سر صفحه

  • سر صفحه

  • سر صفحه

  • سر صفحه

Loading

کارگزاری بیمه سپیدپوشان آریا

اطلاعات پایه

کارگزاری بیمه سپیدپوشان آریا

  • سرمایه گذار
  • خدمات
  • خدمات بانک و بیمه


* طرف قرارداد با تمامی شرکت های بیمه ای داخلی و خارجی * ارائه خدمات بیمه ای از تمامی شرکت ها به صورت VIP * ارائه کارشناسان مجرب برای مشاوره در ضمینه های صدور و خسارت

تهران - اتوبان ستاری شمال - خیابان پیامبر مرکزی - مجتمع اداری تجاری نور - واحد٤٥

http://bime.portal.finance/

مالکیت

۲۰ خرداد ۱۳۹۶

آقای دکتر عمران محمداسماعیل